Annospussipalvelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on palvelu, jossa asiakas saa annosjakeluun soveltuvat, säännöllisesti käytettävät tablettinsa ja kapselinsa pakattuina kerta-annospusseihin yleensä kahdeksi viikoksi kerrallaan. Tämän lisäksi asiakas saa ajan tasalla olevan lääkityskortin. Annosjakelu lisää lääkehoidon turvallisuutta, sujuvuutta ja taloudellisuutta. Lääkkeet hinnoitellaan kahdeksi viikoksi kerrallaan, jolloin lääkkeiden kertyminen kotiin vähenee. Lisäksi lääkkeet hinnoitellaan isoimmista pakkauksista, jotka ovat hinnaltaan edullisimpia. Koneelliseen annosjakeluun soveltuvat useimmat tabletti- tai kapselimuotoiset lääkkeet. Annosjakelussa noudatetaan lääkevaihtoa, eikä sitä voi kieltää. Tablettien ulkonäkö ja lääkkeiden kauppanimet saattavat vaihdella, mutta lääkeaine pysyy samana.

Palvelun hinta

Lisäpalvelut

Yli 75-vuotiailla, joilla on käytössään vähintään kuusi annosjakeluun soveltuvaa lääkettä, on mahdollista saada Kela-korvausta annosjakelun viikkomaksusta (1,26 € / vko).

Annosjakelun aloitus

1. Sopimukset ja suostumukset Ennen annosjakelun aloittamista tehdään apteekin ja asiakkaan välinen kirjallinen annosjakelusopimus. Lisäksi tarvitaan eReseptisuostumus sähköisten reseptien käsittelyä ja uusimista varten. Tiliasiakassopimus tehdään, jos lääkkeet toimitetaan laskulla.

2. Lääkityslista Asiakas toimittaa apteekkiin ajantasaisen lääkityslistan. Lääkityslistalla on hyvä olla myös lääkkeiden annosteluajankohdat.

3. Apteekki tekee lääkityksen tarkistuksen Lääkityksen tarkistuksessa selvitetään ja poistetaan mahdolliset päällekkäisyydet sekä yhteisvaikutukset yhdessä hoitavan lääkärin kanssa. Lisäksi tarkistetaan lääkkeiden ottoajankohdat ja lääkkeiden soveltuvuus annosjakeluun. Lääkityksen tarkistuksessa tehdyistä huomioista toimitetaan raportti lääkärille erikseen sovitulla tavalla.

4. Lääkäri kirjoittaa annosjakelureseptit Lääkäri kirjoittaa annosjakelureseptit huomioiden lääkityksen tarkistuksessa tehdyt havainnot. Annosjakeluresepti kirjoitetaan aina 2 vuoden ajalle ja reseptiin lisätään annosjakelumerkintä.

5. Tilausaikataulu Asiakas ja apteekki sopivat yhdessä annosjakelupussien tilausaikataulusta ja lääkitysmuutosten ilmoittamisesta apteekkiin.

Muutokset lääkityksessä