Lääkejätteen vastaanotto

Otamme vastaan veloituksetta kotitalouksien lääkejätteet

Vanhentuneet ja tarpeettomaksi käyneet ihmisten tai eläinten lääkkeet ja farmaseuttiset tuotteet ovat vaarallista jätettä. Vaarallinen jäte voi vaikuttaa pieneltä ja vaarattomalta, mutta aiheuttaa väärään paikkaan joutuessaan suurta haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Älä laita lääkejätteitä koskaan sekajätteen joukkoon tai kaada viemäriin. Oikea ja turvallinen tapa hävittää lääkejätteet on palauttaa ne apteekkiin.

Huomaathan! Vitamiinit, perusvoiteet, kosmeettiset tuotteet, hivenaine- ja luontaistuotevalmisteet ja sidetarpeet eivät ole vaarallista jätettä. Niitä ei tarvitse palauttaa apteekkiin, vaan ne voi lajitella sekajätteeksi.

Lajittele lääkkeet kotona

Pidä nämä lääkkeet erillään

Nämä lääkejätteet vaativat erillisen jatkokäsittelyn vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksella, joten on tärkeää, että ne eivät sekoitu muiden lääkkeiden joukkoon.

Pistävät ja viiltävät jätteet

Pidä viiltävät ja pistävät lääkitykseen liittyvät jätteet, kuten injektioneulat, insuliiniruiskut, lasiampullit, turvaneulat sekä esimerkiksi insuliinikynien ja kertakäyttökynien neulaosat aina erillään muista lääkejätteistä. Pakkaa em. viiltävät ja pistävät jätteet aina tiiviiseen ja kovaan astiaan, esim. kannelliseen muovipurkkiin tai tyhjään kartonkitölkkiin ja palauta apteekkiin.

Palauta apteekkiin hävitettäväksi myös lääkeainetta sisältäneet muoviset ruiskuosat, kapselit, ampullit ja muut vastaavat pakkaukset.

Elohopeaa sisältävät kuumemittarit

Pidä elohopeakuumemittarit erillään lääkejätteistä ja mainitse tuotteista apteekkiin vietäessä, jotta henkilökunta voi lajitella ne erilleen. Jos mittari on särkynyt, ole erityisen varovainen ja pakkaa karannut elohopea tiiviiseen purkkiin.

Mihin lääkejätteet menevät ja mitä niistä tehdään?

Apteekista lääkejätteet toimitetaan poltettavaksi vaarallisten jätteiden käsittelylaitokseeen, missä ne hyödynnetään energiantuotannossa.